[1]
F. Bakri and S. Soeparjono, “Pengaruh Ketebalan Mulsa Jerami Padi dan Jarak Tanam terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Kacang Hijau (Vigna radiata L.)”, Plumula, vol. 10, no. 2, pp. 164–178, Jul. 2023.